Zarząd powiatu otrzymał absolutorium

Zarząd powiatu ostrowieckiego z absolutorium. Na wczorajszej sesji absolutoryjnej za jego udzieleniem głosowało 13 radnych, przeciwko było 6 radnych PiS-u. Z tej formacji od głosu wstrzymał się tylko jeden radny Janusz Gołdyn.

Dyskusja trwała kilka godzin. Radni PiS zarzucali zarządowi powiatu między innymi brak polityki rozwojowej. – Dane pokazują w sposób jasny i ostry, że powiat ostrowiecki w 2021 roku się po prostu zwija. Przyczyną takiego stanu jest brak wizji, błędy w planowaniu i zarządzaniu, zarówno władz powiatu, jak i największej gminy – mówił Zbigniew Duda, szef klubu radnych PiS. Zarzucał też między innymi złą politykę kadrową. – Działanie władz powiatu cechuje olbrzymie zaangażowanie w tworzenie nowych, wysokopłatnych stanowisk dyrektorskich, doradczych i tworzeniem dla nich, bez liczenia się z kosztami, wspaniałych gabinetów. Często dyrektorzy powoływani są niezgodnie z prawem – oskarżał radny Duda.

Radni PiS mieli zarzuty do sposobu, w jaki przygotowany został Raport o stanie powiatu, wskazując nawet 'lapsusy słowne’ i błędy interpunkcyjne. Mówili o zadłużeniu szpitala i rocznych stratach tej placówki, mimo, że największa przypadła za rok, gdy starostą był radny Duda. -Rok w rok powtarza pan to samo, manipulując również danymi – odpowiadała na zarzuty starosta Marzena Dębniak. -Pan mi zarzuca złą politykę kadrową. Za pana kadencji utrzymanie starostwa kosztowało chyba 107 milionów, teraz 106, i to mimo podwyżek dla pracowników. Ta polityka jest wyważona – podkreślała starosta. Przypomniała tez, że to za rządów Zbigniewa Dudy w powiecie, samorząd i jednostki powiatu zapłaciły ponad 400 tysięcy złotych odszkodowań za niesłuszne zwolnienia, podczas, gdy obecna władza takich wydatków nie miała wcale. Starosta mówiła też o szpitalu, nie tyko w kontekście spłacanych pożyczek i pokrywania straty. – Trzeci rok odbudowujemy poradnie w szpitalu. Mamy ich już jedenaście i otwieramy dwie kolejne. To wymaga wysiłku. I te poradnie są pełne – słyszeliśmy.

Starosta Dębniak miała też wsparcie swoich radnych, którzy mówili o licznych inwestycjach drogowych i dobrej współpracy w tym zakresie z gminami powiatu ostrowieckiego. Podkreślali znaczenie inwestycji w oświatę przy niewystarczającej subwencji rządowej, a także między innymi sukces w negocjacjach z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które od tego roku współprowadzi i współfinansuje Muzeum Historyczno-Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki.

Przebieg kilkugodzinnej dyskusji oraz całą sesję można obejrzeć w internecie.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia