Duże zainteresowanie stażami wśród uchodźców z Ukrainy

Z możliwości odbycia płatnego stażu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu korzysta trzydziestu pięciu uchodźców wojennych z Ukrainy, głównie kobiety. Kolejne dziesięć osób czeka na podpisanie umowy.Urząd, wiedząc zainteresowanie, sięgnął po kolejne fundusze na ten cel.

Powiatowy Urząd Pracy, obserwując duże zainteresowanie stażami wśród obywateli Ukrainy i przedsiębiorców, wystąpił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe fundusze i otrzymał 250 tysięcy złotych. -Ogłosiliśmy już kolejny nabór wniosków na staże, ale nie tylko. Zaproponowaliśmy również inne formy wsparcia, jak prace interwencyjne i roboty publiczne. W ramach tej rezerwy będziemy mogli zaktywizować dwadzieścia sześć osób – informuje Małgorzata Stafijowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dyrektor PUP zaznacza, że wielu spośród uchodźców nie ma potwierdzonych kwalifikacji i są zatrudniani na staż jako pomoc, na przykład pomoc nauczyciela w szkole lub przedszkolu, tłumacz w urzędach, ale także w firmach zajmujących się ogrodnictwem czy w sklepach.

Uchodźcy z Ukrainy mają możliwość korzystania z takich samych form wsparcia, co Polacy, jednak to staże okazały się najpopularniejsze. O dotacje na założenie własnej firmy nikt się nie zgłosił. – Sięgając po dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej trzeba liczyć się na przykład z koniecznością zabezpieczenia tej kwoty, czyli trzeba mieć kogoś, kto poręczy za nas. Pytań o tę formę nie mieliśmy, ale gdyby ktoś zdecydował się, to nadal posiadamy środki dla osób do 30 roku życia. W sierpniu okaże się czy dostaniemy kolejne środki z rezerwy na ten cel dla pozostałych – wyjaśnia dyrektor Stafijowska.

W ewidencji osób bezrobotnych pozostaje 26 obywateli Ukrainy, którzy dotychczas nie zostali objęci żadną formą aktywizacji zawodowej.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia