Powstanie program rozwoju mieszkalnictwa w Ostrowcu

Samorząd miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim chce zlecić zewnętrznej firmie opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa na lata 2023-2050. Właśnie ogłoszony został przetarg.

Dokument ma wskazać rozwiązania problemów mieszkaniowych w mieście, ale nie tylko. – On ma pokazać różne scenariusze rozwoju mieszkalnictwa na terenie Ostrowca z uwzględnieniem takich elementów, jak planowanie przestrzenne, jak istniejąca zabudowa mieszkaniowa, zasób komunalny, popyt i podaż mieszkań i to zarówno tych publicznych, jak i tych prywatnych. Ten program będzie miał na celu również przeprowadzenie badań wśród mieszkańców, które umożliwią ocenę i analizę sytuacji mieszkaniowej oraz potrzeb w tym zakresie – wyjaśnia Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Firma, która otrzyma zlecenie opracowania programu będzie miała za zadanie zorganizować spotkania konsultacyjne, przeprowadzić analizę trendów zachodzących na lokalnym rynku. Twórcy dokumentu będą też posiłkować się dobrymi rozwiązaniami z kraju, które pomagają zaspokoić rożne oczekiwania i potrzeby mieszkańców oraz rekomendować kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Ostrowcu. -Chcemy aby ten dokument był przygotowany do 28 lutego 2023 roku i na podstawie tego dokumentu będziemy chcieli sukcesywnie wprowadzać do realizacji te zaproponowane scenariusze rozwojowe gospodarki mieszkaniowej korzystając z różnych źródeł finansowania – zapowiada wiceprezydent Smoliński.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia