Najlepsi ze stypendiami

Trzystu uczniów szkół podstawowych ze średnią ocen powyżej 5,20 otrzymało w pierwszym półroczu stypendia naukowe finansowane przez gminę Ostrowiec. Dziś z rąk prezydenta Jarosława Górczyńskiego odebrali je uczniowie szkoły podstawowej nr 14 na Stawkach. Było ich aż sześćdziesięciu.

– Inwestujemy w przyszłość, bo najcenniejsze, co możemy zrobić to wykształcić młodzież – mówił podczas uroczystości prezydent Górczyński, przypominając, że miasto na oświatę przeznacza rocznie ponad 70 milionów złotych, co stanowi blisko 1/4 budżetu miasta przy subwencji rządowej sięgającej 40 milionów złotych. – Kilka lat temu podnieśliśmy te stypendia do 200 złotych, a to przecież nie koniec, bo od tego roku nagradzamy dziesięciu najlepszych uczniów stypendiami w wysokości 10 tysięcy złotych. Także nauczyciele, którzy mogą się pochwalić olimpijczykami, finalistami olimpiad na szczeblu wojewódzkim otrzymują dodatki w wysokości 1 tysiąc złotych do pensji co miesiąc – dodaje Jarosław Górczyński.

Młodzi stypendyści podkreślali dziś, że uroczystość wręczenia stypendiów to dla nich wielkie wydarzenie. – To jest takie odznaczenie za ciężką naukę – mówiła Julia Głuszyńska. – Czuję się taka wyróżniona wśród innych uczniów, doceniona i bardzo się cieszę – przyznała Emilia Bukała. – Być wyróżnionym za naukę to bardzo fajne uczucie – dodał Maciej Starachowski.

Zadowoleni stypendyści podkreślali, że 'wystarczy się uczyć”, choć przyznawali też, że czasem jest to okupione dużym wysiłkiem. Ważne, że docenionym.

/mag/

Ważne wydarzenia