Duże zainteresowanie programem „Czyste Powietrze” w gminie Bodzechów

70 wniosków o dofinansowanie i kolejne 30 o płatność w ramach programu 'Czyste Powietrze’ wpłynęło do Urzędu Gminy Bodzechów.

Program będzie realizowany także w tym roku i, jak podkreśla Michał Grzeszczyk z urzędu gminy, nie ma limitów udziału w programie.
Dofinansowanie do wymiany pieca, termomodenizacji, czy poprawy stanu energetycznego domu uzyskać może jedynie jego właściciel. Dofinansowanie odbywa się także na kilku poziomach.

– Jeżeli właściciel w skali roku dochodem nie przekroczy kwoty 100 tysięcy złotych, przysługuje mu dofinansowanie w wysokości 30 procent. Dodatkowo, jeżeli okaże się, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1564 złote w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i 2189 złotych w przypadku jednoosobowego, to wtedy przysługuje mu dofinansowanie w wysokości 60 procent kosztów – tłumaczy Michał Grzeszczyk.
Od tego roku został wprowadzony także dodatkowy poziom dofinansowania dla najuboższych mieszkańców Polski.
– Zwrot kosztów w wysokości 90 procent, ale nie więcej niż 69 tysięcy złotych, przysługuje gospodarstwom wieloosobowym, gdzie średni dochód na mieszkańca nie przekracza 900 zł oraz jednoosobowym, gdzie ten dochód nie przekracza 1260 złotych – mówił Michał Grzeszczyk.
Przypomnijmy, że w ramach programu 'Czyste Powietrze’ można pozyskać dofinansowanie do poprawy jakości energetycznej domu, np. wymiany starego pieca na nowy – ekologiczny, termomodernizację budynku, uszczelnienie przegród, czy instalacje pomp ciepła.
Jednocześnie gmina Bodzechów prowadzi nabór wniosków do finansowanego z własnego budżetu programu ’ Ekologiczna gmina’, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie do wymiany starego pieca. Jego wysokość to 5 tysięcy zł. Do ubiegłego roku było to 3 tysiące.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia