KORPUS SOLIDARNOŚCI PROMUJE WOLONTARIAT

Nieodłączną cechą przedsięwzięć inspirowanych oraz realizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” od początku jego istnienia jest zaangażowanie mieszkańców w inicjowane przedsięwzięcia w formie wolontariatu.
Program Korpus Solidarności sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umożliwia realizację kompleksowego projektu wdrażającego wolontariat długoterminowy, mającego na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność.
– Koordynatorzy wolontariatu należą do grona inicjatorów i bardzo często inspiratorów zmian zachodzących w gminach. Są oni rzeczywistymi inicjatorami (forpocztą) procesów integracji
i innowacyjnych działań – mówi Magdalena Wójtowicz, koordynator projektu.
Koordynator stara się uzyskać zaangażowanie innych członków społeczności, wywołać pozytywny stosunek dla nowych form wolontariatu, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, w partycypacyjny sposób doprowadzać do stawiania celów i podejmowania inicjatyw społecznych. Wielokrotnie zmaga się z niechęcią, posądzeniami i utrwalonymi nawykami lokalnej społeczności. Narażony jest  na znaczne obciążenie zadaniami, działanie w osamotnieniu i „wypalenie się” w pracy ze społecznością lokalną.
– Chcąc wesprzeć koordynatorów w ich codziennych zmaganiach i jednocześnie zadbać o trwałość efektów Korpusu Solidarności niezbędne jest systematyczne podtrzymywanie motywacji koordynatorów, wzmacnianie ich potencjału oraz rozwijanie nowych form współpracy w ich grupach lokalnych i ponad gminnych – podkreśla Jarosław Kuba, prezes stowarzyszenia.
Głównym celem usług jest poszerzenie wiedzy koordynatorów wolontariatu, zwiększenie posiadanych przez nich umiejętności, oraz wzmocnienie sieci wzajemnych powiązań i relacji pomiędzy uczestnikami z powiatu ostrowieckiego
Celem programu Korpus Solidarności jest m.in. promocja wolontariatu, przybliżenie sylwetek wyjątkowych osób angażujących się w działania społeczne, w tym podkreślenie roli koordynatorów wolontariatu.

Podziel się

Ważne wydarzenia