Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dziś w hotelu Accademia odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Tradycyjnie nauczyciele zatrudnieni w placówkach podlegających pod powiat ostrowiecki otrzymali nagrody i odznaczenia.
Ewa Łatkowska, nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Jak powiedziała Radiu Ostrowiec, dla niej 'bycie nauczycielem’ to nie tylko zawód, ale przede wszystkim pasja.
– Zawsze sobie marzyłam, że jak będę przechodzić na emeryturę, to takowy krzyż dostanę, także się cieszę. Zawsze w pracy starałam się nienagannie uczyć młodzież, bo to jest moja pasja i to zostało zauważone – mówi.
Ewa Łatkowska w szkole pracuje od 39 lat. Zapytaliśmy ją, czy obecnie łatwiej, czy trudniej jest być nauczycielem.
– Myślę, że trudniej. Poza tym nie ma młodych nauczycieli i to jest najgorsze. Nie doczekałam się, żeby ten zawód nauczyciela był tak doceniany jak powinien być, ale myślę, że jest pięknym zawodem i po prostu trzeba to kochać – wyjaśnia.
Dziś wręczane były także nagrody Ministra Edukacji i Nauki, Kuratora Oświaty oraz Starosty Ostrowieckiego. Ta ostatnia nagroda trafiła łącznie do 16 osób, wśród nich był Tomasz Łodej, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu, który nagrodzony został za całokształt pracy.
– Na to mają wpływ wyniki pracy uczniów i nauczycieli, sukcesy na egzaminach maturalnych, zawodowych i olimpiadach, bo nie bez znaczenia jest fakt, że wielu naszych uczniów jest finalistami w olimpiadach centralnych – tłumaczył.
Jak zdradziła nam starosta Marzena Dębniak, przy nagradzaniu dyrektorów placówek pod uwagę brane były przede wszystkim wprowadzane przez nich innowacje, wyniki naborów do klas pierwszych i wyniki uczniów w olimpiadach oraz konkursach.
Podkreśliła, że praca kadry szkolnej daje jej powody do satysfakcji.
– Świadczą o tym wyniki i liczba przyjmowanych uczniów na studia, ale także fakt, że absolwenci naszych szkół branżowych nie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia. To znaczy, że nasze szkoły dobrze kształcą młodzież – mówi.
Starosta Dębniak dodała, że wiele jest jeszcze do poprawy jeśli chodzi o infrastrukturę oświatową, i zapewniła, że powiat planuje tu stałe inwestycje.
W szkołach średnich podlegających powiatowi ostrowieckiemu zatrudnionych jest około 600 nauczycieli.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia