Wybór dyrektora ostrowieckiego szpitala w ogłoszonym konkursie pod znakiem zapytania

Tylko jedna oferta kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęła dotąd do starostwa powiatowego. Termin ich składania upływa dziś o 15.30.

– Dokumenty przyjmujemy na miejscu w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty wysłane do wskazanej godziny w placówce pocztowej również będą uznane za wniesione w terminie – mówi Łukasz Witkowski, sekretarz powiatu i przewodniczący komisji konkursowej, która zbierze się na posiedzeniu w środę 8 września. Wtedy dowiemy się, czy ktoś jeszcze przystąpił do konkursu, a są uzasadnione obawy, że zainteresowanie nim nie jest duże. Dotąd tylko dwie osoby pobrały dokumenty o kondycji szpitala. To na ich podstawie kandydaci mają w drugim etapie konkursu przedstawić przygotowaną koncepcję funkcjonowania i rozwoju szpitala. Jeżeli będzie tylko jeden kandydat, konkurs będzie musiał być unieważniony z automatu. – Należy zaznaczyć, że żeby móc rozstrzygnąć konkurs i wybrać dyrektora naczelnego szpitala, to zgodnie z ustawą o działalności leczniczej muszą wpłynąć przynajmniej dwie kandydatury na dane stanowisko – dodaje sekretarz powiatu.
Po śmierci dyrektora naczelnego lecznicy Andrzeja Gruzy, jego obowiązki pełni doktor Adam Karolik. Może je pełnić od momentu powołania w połowie lipca przez okres nie dłuższy niż pół roku. Jak powiedział Radiu Ostrowiec, nie weźmie udziału w konkursie. W szpitalu zamierza pracować już tylko w charakterze lekarza.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia