Samorządy dołożą środki do remontu ulicy Cegielnianej w Bodzechowie

źródło zdjęcia: Pixabay

Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji, radni powiatu ostrowieckiego zdecydowali o przekazaniu dodatkowej kwoty na remont drogi powiatowej w Bodzechowie.
Chodzi o 140 metrowy odcinek ulicy Cegielnianej. Początkowo inwestycja miała kosztować 150 tysięcy złotych, jednak po przetargu okazuje się, że najniższa oferta jest o 34 tysiące złotych wyższa.
– Kwota została podniesiona do najkorzystniejszej oferty, możemy to postępowanie rozstrzygać, podpisywać umowę z wykonawcą i zrealizować te roboty budowlane jeszcze w tym roku. Wykonawca ma dwa miesiące na wykonanie robót budowlanych – mówi Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu. Remont obejmuje najbardziej zniszczony fragment ulicy.
– W ramach przebudowy poszerzymy jezdnię, wymienimy nawierzchnię oraz wyremontujemy pobocza – wylicza Tomasz Mroczek.
Powiat na realizację inwestycji otrzymał 112 tysięcy złotych ze środków unijnych. Pozostałą kwotą proporcjonalnie podzielą się samorządy Bodzechowa i powiatu.
Obecnie Starostwo Powiatowe stara się pozyskać środki na przebudowę pozostałej części tej drogi powiatowej o długości ponad 1 kilometra od ulicy Cegielnianej do miejscowości Przyborów.

/bart/

Ważne wydarzenia