Burmistrz Ćmielowa bez głosów przeciw ale i bez absolutorium oraz wotum zaufania

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa nie uzyskała absolutorium za 2020 rok, radni nie udzielili jej również wotum zaufania.


W głosowaniu nikt nie był przeciw, ale 9-oro radnych wstrzymało się od głosu, a tylko 6-oro było za. Podczas sprawozdania z wykonania budżetu burmistrz Suska podkreślała, że miniony rok był bardzo trudny dla samorządów, także dla gminy Ćmielów ze względu na pandemię koronawirusa.
– Mimo to udało się zrealizować inwestycje i przedsięwzięcia, które obiecałam startując w wyborach na burmistrza – mówiła.

Wymieniała przy tym, m.in. pozyskanie środków zewnętrznych na Dzienny Dom Seniora i Klub Seniora, remonty dróg, częściową rewitalizację Rynku, zaangażowanie w pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Burmistrz Suska wskazywała na stabilną sytuacje finansową gminy.

Na sesji pojawili się mieszkańcy, którzy wyrażali obawy związane z planowanym uruchomieniem kopalni w Rudzie Kościelnej.
Możliwość taką dała uchwała rady gminy sprzed 18 lat, a temat powrócił po tym jak wniosek o wydanie decyzji środowiskowej złożyły Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Kielcach.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia