Bezpłatne badania dla osób 40 plus

żródło: pixabay.com

Osoby, które ukończyły 40 rok życia mogą skorzystać z nieodpłatnych badań w ramach programu 'Profilaktyka 40 plus’. Zawiera on jednorazowy dostęp do pakietu badań diagnostycznych.

– Mamy za sobą czas pandemii, przez co bardzo zaniedbaliśmy swoje zdrowie. Nie chodziliśmy do lekarzy, nie badaliśmy się, mieliśmy mało ruchu. Choroby cywilizacyjne przyspieszyły, a wiadomo, że im szybciej dana choroba jest wykryta, tym szybciej podejmujemy leczenie, tym większe szanse na opanowanie jej, na lepsze samopoczucie. Dlatego naszym celem jest profilaktyka. Każdy w wieku 40 plus będzie mógł skorzystać z pakietu badań – dla pań, dla panów i jeden wspólny – mówi Beata Szczepanek, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
W ramach programu będzie można bezpłatnie sprawdzić, m.in. poziom stężenia glukozy we krwi, morfologię, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy. Pakiet obejmuje również ogólne badanie moczu i poziom kreatyniny. Mężczyźni mogą dodatkowo wykonać badanie w kierunku raka prostaty.
Wspólny pakiet dla kobiet i mężczyzn zawiera pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała tzw. BMI. Ocenie poddana zostanie także miarowość rytmu serca.
– Aby skorzystać z programu należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce profilaktyka. Osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z infolinii Domowej Opieki Medycznej i tam przy pomocy konsultantów mogą wyrazić chęć udziału w badaniach – wyjaśnia Beata Szczepanek. Dodaje, że po wygenerowaniu e-skierowania możemy udać się punktu diagnostycznego, który pobierze od nas materiał do badań. Lista placówek, w których można skorzystać z programu 'Profilaktyka 40 plus’ udostępniona zostanie na stronie NFZ.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia