Nie tylko Kielce. W tych miastach w świętorzyskiem prężnie rozwija się biznes

Lokalne biznesy w dużej mierze decydują o rozwoju gospodarki konkretnego regionu. To z kolei przekłada się na standard życia i możliwości, z jakich mogą korzystać ich mieszkańcy. Co oczywiste: kraj nie rozwija się przy tym w równomierny sposób, a wewnętrzne rynki potrafią być bardzo zróżnicowane. Ciekawym przykładem w Polsce jest województwo świętokrzyskie. Choć standardowo kojarzy się ze swoim głównym ośrodkiem, a więc pełniącymi rolę stolicy Kielcami, w rzeczywistości ma zdecydowanie więcej do zaoferowania. Warto przyjrzeć się działaniom przedsiębiorców prowadzących w nim swoje biznesy i temu, czym zajmują się na co dzień.

Firmy województwa świętokrzyskiego w bazie firm

Wiarygodnych danych na temat działających na rynku przedsiębiorstw dostarcza baza firm ALEO.com. Widnieją w niej wszystkie aktywne podmioty. Dzięki temu w niezwykle łatwy sposób można m.in. wyszukiwać informacje na temat konkretnej firmy, ale również odszukiwać organizacje pod względem profilu prowadzonej działalności czy miejsca rejestracji.
Każdy może więc w łatwy sposób, w pełni online, uzyskać np. wyczerpujące dane na temat przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Informacje statystyczne są przy tym rozbudowane i umożliwiają przyjrzenie się realnemu obrazowi gospodarki konkretnych regionów. Ciekawym przykładem jest województwo świętokrzyskie, które wprawdzie w znacznym stopniu bazuje na potencjale Kielc, jednak sporo do zaoferowania mają również inne położone w nim gminy.

Co wyróżnia województwo świętokrzyskie?

Województwo świętokrzyskie to jedno z najmniejszych województw w kraju: jego powierzchnia wynosi 11 711 kilometrów kwadratowych i pod tym względem wyprzedza jedynie województwo opolskie. Pod względem populacji znajduje się natomiast na 13 pozycji z 1 241 546 mieszkańców.
Cechuje się również stosunkowo niską urbanizacją, wynoszącą 44,8% (niższy wskaźnik urbanizacji ma jedynie Podkarpacie). Co oczywiste: głównym motorem napędowym całej świętokrzyskiej gospodarki są Kielce, zamieszkiwane przez 195 tysięcy osób.
Kolejne ośrodki są zdecydowanie mniejsze. Ostrowiec Świętokrzyski zamieszkuje 69 tysięcy osób, Starachowice 48.965, Skarżysko-Kamienną 45.358, a Sandomierz 23.644. Województwo świętokrzyskie należy do grona mniej majętnych regionów.
Według danych GUS jego PKB per capita wynosi 71,6% krajowego PKB. Pod tym względem wyprzedza więc jedynie województwo lubelskie (68,4%), warmińsko-mazurskie (68,5%) i podkarpackie (70,2%). Dla porównania: PKB per capita w Warszawie to aż 219,7% krajowego PKB. Powyżej tego wskaźnika plasuje się również województwo dolnośląskie (109,5%), wielkopolskie (108,5%) oraz śląskie (102,3%).

Liczba firm w województwie świętokrzyskim

Łącznie w województwie świętokrzyskim działa 79 668 firm. W wyraźny sposób dominują przy tym Kielce, gdzie zarejestrowano 20.137 podmiotów, a więc zasadniczo co czwarta świętokrzyska firma ma siedzibę w stolicy województwa.
Drugie miejsce pod względem lokalizacji podmiotów gospodarczych zajmuje Ostrowiec Świętokrzyski z 4 935 przedsiębiorstwami, co stanowi 6,2% ogółu. Dalej plasują się Starachowice z 3171 firmami i niemal czteroprocentowym udziałem w ogólnej liczbie aktywnych na rynku organizacji.
Poza tym spory wkład w lokalny rynek ma również Skarżysko-Kamienna (3143 firmy) oraz Sandomierz (1740 firm). Kielce bezwzględnie dominują także pod względem liczby firm na 1000 mieszkańców (wskaźnik ten wynosi 104,1) oraz liczby firm w przeliczeniu na kilometr kwadratowy (187.73 firmy). Dla porównania te same statystyki w Starachowicach wynoszą analogicznie 65.5 oraz 99.65.

Struktura lokalnej gospodarki

Województwo świętokrzyskie odzwierciedla pewne schematy charakterystyczne również dla innych regionów kraju pod względem dominujących sektorów działalności oraz wybieranych form prawnych. Najwięcej firm (10880) zajmuje się usługami remontowo-budowlanymi.
Na drugim miejscu plasują się natomiast usługi medyczne (4966 przedsiębiorstw), a na trzecim usługi finansowe i doradcze (4658). Poza tym w Świętokrzyskiem działa także sporo obiektów zajmujących się sprzedażą detaliczną (4644) i firm transportowych oraz spedycyjnych (3701).
Najchętniej wybieraną formą prawną jest indywidualna działalność. W ten sposób funkcjonuje aż 71046 podmiotów. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jest ich na mapie województwa świętokrzyskiego 3909) i stowarzyszenia rejestrowe (2596). Nie brakuje przy tym spółek jawnych (642), komandytowych (422) czy fundacji (416).

Podziel się

Ważne wydarzenia