PUP uruchamia nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

800 tysięcy złotych otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie w podjęciu pracy Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. – To duża kwota, bo w ubiegłym roku mieliśmy na te zadania 500 tysięcy, a zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych jest duże – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor urzędu i wymienia jak te środki zostaną podzielone.

– Kwota 246 tysięcy została przyznana osobom niepełnosprawnym, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi o doposażenie, wyposażenia stanowiska pracy, to przeznaczyliśmy na ten cel 492 tysiące złotych. Kwota ogólna na wsparcie w formie staży wynosi 62 tysiące złotych – wyjaśnia dyrektor Stafijowska.  Tłumaczy, że na staże skierowane mogą być osoby poszukujące pracy. O środki na założenie firmy lub wyposażenie stanowiska pracy ubiegać mogą się osoby bezrobotne, zarejestrowane jako osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Na założenie działalności gospodarczej można uzyskać do 25 tysięcy złotych przy zadeklarowaniu prowadzenia jej przez przynajmniej 12 miesięcy. Gdy wnioskodawca zadeklaruje utrzymanie jej przez 24 miesiące, to może otrzymać nawet 35 tysięcy złotych. Tyle samo, czyli 35 tysięcy złotych zwrotu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej z orzeczeniem może otrzymać zatrudniający taką osobę pracodawca. Staże z kolei nie powinny być krótsze niż 4 miesiące.
Nabór wniosków ruszy 12 kwietnia i będzie prowadzony do wyczerpania środków. – Wnioski przyjmujemy zarówno poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, jak również przez skrzynkę e-mail kiosk@praca.gov.pl. Taki wniosek można również złożyć osobiście w naszym urzędzie – mówi dyrektor Stafijowska.
Do punktu podawczego prowadzi wejście z lewej strony budynku od strony dawnego THMu.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia