Gmina Bodzechów prezentuje roczne rozliczenie za wodę i ścieki

Do mieszkańców gminy Bodzechów docierają pisma z informacją o rozliczeniu za wodę i ścieki za okres od października 2019 roku do października roku 2020. Zawierają one informacje o zużyciu wody i ścieków, poniesionych opłatach i cenie wynikającej z taryfy i cenie faktycznej, już poniesionej przez mieszkańców. – To nie są faktury, jak myślą niektórzy, a jedynie informacja – zaznacza Witold Ciepliński, kierownik referatu gospodarki komunalnej.

– Zasadniczym przesłaniem tego pisma jest to, że jest dopłata z budżetu gminy zarówno do wody, jak i ścieków. Nie wymaga to podejmowania żadnej czynności, jest to jedynie informacja dla mieszkańców – dodaje.
Mieszkańcy gminy Bodzechów za metr sześcienny wody płacą 4 złote 50 groszy choć cena taryfowa wynosi 5 złotych 80 groszy. Podobnie jest ze ściekami, za które także płacą mniej, niż wynikałoby to z obowiązującej taryfy. Wody Polskie zatwierdziły ją na poziomie 22 złote i 47 groszy, a mieszkańcy płacą tylko 6 złotych 89 groszy. – Na wysokość ustalonych taryf wpływ mają wysokie stawki amortyzacyjne wynikające z rozbudowanej w ostatnich latach sieci kanalizacyjnej. Ale, żeby to zneutralizować wprowadziliśmy system dopłat. Do każdego metra sześciennego wody dopłacamy złotówkę i 30 groszy, a do ścieków 15 złotych 58 groszy – tłumaczy kierownik Ciepliński. – Dla zniwelowania skutków dużych, drogich inwestycji, dopłaty chcemy utrzymać nawet do 2040 roku – zapewnia.
A same pisma, które zaniepokoiły niektórych mieszkańców, to jedynie szczegółowa informacja.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia