Ostrowiec już z budżetem na 2021 i planami spłaty całości zadłużenia

Po długiej dyskusji Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego głosami 17 radnych przyjęła budżet na 2021 rok. Przeciw było 4 radnych z opozycyjnego klubu PiS.

Prezydent Górczyński prezentując projekt budżetu podkreślił znaczenie kondycji finansowej samorządu, która pozwoliła w mijającym roku na udzielenie mieszkańcom i przedsiębiorcom wsparcia w postaci tzw. Bezpiecznika bez rezygnacji z inwestycji. Nowy rok ma być kontynuacją inwestycji, a jednym z głównych celów ostateczna spłata kredytów, których miasto ma na kwotę nieco ponad 8 milionów złotych. – Zadaniem Gminy w trudnych czasach kryzysu, który prawdopodobnie nastąpi, będzie pobudzenie gospodarki naszego miasta. Dlatego nie rezygnujemy z żadnej z zaplanowanych inwestycji, dywersyfikując źródła finansowania przedsięwzięć. W roku 2021 planujemy spłatę całego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w poprzednich latach – mówił Jarosław Górczyński. Sam budżet, jak wyjaśniał, miał być tworzony z dużą ostrożnością ze względu na niepewność spowodowaną pandemią koronawirusa.

Dochody zostały zaplanowane na poziomie blisko 322 milionów złotych, a wydatki w wysokości nieco ponad 327 milionów. Deficyt w wysokości blisko 5,5 miliona złotych ma zostać pokryty przychodami z niewykorzystanych środków.

W 2021 roku kontynuowane będą rozpoczęte i prowadzone nowe inwestycje. – Jest to kompleksowy program obejmujący praktycznie wszystkie obszary działalności gminy, począwszy od transportu miejskiego, dróg, terenów inwestycyjnych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, oświaty, aż po obiekty kultury i mieszkalnictwo. Są to bardzo ambitne założenia, które wpływają znacząco na życie mieszkańców i rozwój miasta, a w szczególności mające zapewnić warunki do inwestowania w naszym mieście i tworzenia miejsc pracy – mówił prezydent.

Wśród inwestycji drogowych w przyszłym roku dokończona zostanie budowa ulicy Milewskiego do skrzyżowania z ulicą Jana Samsonowicza czy droga na III bramę huty, a także droga łącząca ulicę Furmańską z Chrzanowskiego, co ma otworzyć nowe tereny inwestycyjne. Kontynuowane będą duże projekty inwestycyjne, jak Ekologiczny Transport Miejski, remont budynku dawnego ZDK z utworzeniem tam Centrum Tradycji Hutnictwa, przebudowa budynku na Osadowej, zagospodarowanie placu targowego oraz termomodernizacje budynków urzędu miasta, kina Etiuda, Środowiskowego Domu Samopomocy 'Przystań’.

Budżet ten krytykował wiceprzewodniczący klubu PiS Mateusz Czeremcha, który mówił o nieudolnej polityce prezydenta Górczyńskiego, zwracał uwagę na niewielkie środki przeznaczane na ochronę zdrowia oraz walkę ze smogiem. Porównywał Ostrowiec do innych miast, jak Starachowice i Stalowa Wola w tym zakresie. – Także w zakresie inwestycji projekt budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok przewiduje kwotę 61 milionów złotych. W Stalowej Woli zostanie wydatkowana na inwestycje kwota 74 milionów złotych, a w Starachowicach kwota 115 milionów złotych – mówi radny PiS.

Na ten zarzut odpowiedział Jarosław Górczyński. – Kielce mają ponad 1 miliard złotych długu. Starachowice 52, Skarżysko 90, Tarnobrzeg 112, a Stalowa Wola, tak chętnie tutaj przytaczana ma 195 milionów długu. I ten dług trzeba spłacić, ten dług kosztuje. Każdy z prezydentów tych miast, zamiast dać na przykład na stypendia dla młodzieży, musi płacić odsetki. Prezydent Kielc ma do zapłacenia w przyszłym roku 19 milionów samych odsetek, prezydent Stalowej Woli 2 miliony. To pokazuje gospodarność – zaznaczał Jarosław Górczyński.

Mariusz Łata, przewodniczący Klubu radnych KWW Jarosława Górczyńskiego wskazał z kolei na dbałość o edukację, estetykę miasta, wspieranie sportu. Skrytykował politykę partii rządzącej, która między innymi pozbawiła Ostrowiec pieniędzy z Funduszu Rozwoju Lokalnego. Sugerował, że rząd PiS środki te dał wybranym samorządom, w których rządzą sympatycy tej partii. Odniósł się też do rządowej polityki dotyczącej jakości powietrza, zarzucając, że stawia na węgiel w energetyce.

Głos w tym punkcie sesji zabrała większość radnych. Przebieg obrad można obejrzeć w internecie.

/mag/

Ważne wydarzenia