Gwiazdki Moc 2020. Dziś rozpoczyna się nasza świąteczna akcja charytatywna

Po raz czwarty Radio Ostrowiec i LGD Krzemienny Krąg organizują świąteczną akcję 'Gwiazdki Moc’.
Każdego roku licytowaliśmy podarowane nam fanty, a pozyskane w ten sposób fundusze przekazywaliśmy na cele przez nas wybrane.
W tym roku akcja będzie nieco inna, bo ze względu na pandemię nie mogliśmy jak w latach ubiegłych zapraszać ogromnej liczby gości do studia i prowadzić licytacji.
– Zdecydowaliśmy, że w tym roku będziemy sprzedawać kalendarze-cegiełki na 2021 rok. Autorem zdjęć zawartych w kalendarzu jest Łukasz Spychała, fantastyczny młody człowiek, który w pewnym momencie życia dostrzegł w sobie pasję „łapania chwil” za pomocą drona – mówiła Joanna Gergont, redaktor naczelna Radia Ostrowiec w rozmowie z Marcinem Szymańskim.
Kalendarze – cegiełki można będzie 'kupić’ za – nie mniej niż 25 zł., wrzucając pieniądze do puszek.
Te zostały specjalnie na akcję 'Gwiazdki Moc’ przygotowane przez przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 19 im. Jana Brzechwy na os. Ogrody.
I tam też będzie stała puszka, do której można wrzucić pieniądze i otrzymać kalendarz.
Takie puszki ustawią także współpracujące z Radiem Ostrowiec przedszkola i nasi partnerzy, a ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej radia. Wyjątkowy kalendarz na 2021 rok będzie można odebrać także w naszej redakcji w Galerii Łysica.
W tym roku zbieramy środki na doposażenie punktu krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Laboratorium Diagnostycznego ostrowieckiego szpitala.
– W dobie pandemii krew i osocze są niezwykle potrzebne. Osocze ratuje zdrowie osób ciężko chorych na COVID-19 – mówi Joanna Gergont.
Kalendarzy jest tylko 500. Akcję rozpoczynamy dziś, a potrwa ona do końca tygodnia.

A zdjęcia poszczególnych kart kalendarza można obejrzeć na naszej stronie internetowej radioostrowiec.pl.

/pcr/

Ważne wydarzenia