Ponad 900 propozycji do strategii województwa zgłosili mieszkańcy regionu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zakończył konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2030 i część z nich przyjął w sprawozdaniu do tego dokumentu.

Uwagi zgłosiło 160 podmiotów, w tym samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. W sumie było to 929 propozycji.
Wśród nich znalazły się te dotyczące gospodarki. To m.in. budowa i rozwój terenów inwestycyjnych, rozwój branż okołorolniczych, budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar oraz wzmocnienia funkcji Targów Kielce.
Z zakresu środowiska wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, retencja wód, redukcja zanieczyszczenia środowiska.
Z zakresu edukacji dostosowanie wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy.
A z obszaru turystyki wykorzystanie naturalnych zasobów przyrodniczych z możliwością tworzenia gospodarki turystycznej, rozwój działań z zakresu prowadzenia turystyki zdrowotnej.
W kwestii zdrowia – utworzenie szpitala klinicznego i rozwój otoczenia naukowo-badawczego, wykorzystanie potencjału naukowego UJK w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów zdrowotnych mieszkańców regionu.
– Około 300 uwag spójnych z założeniami strategii włączyliśmy do dokumentu, kolejne 160 uwzględniliśmy częściowo – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. Dotyczy to, m.in. Obszarów Strategicznej Interwencji, które dają, m.in. samorządom większe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych i realizacji wspólnych projektów. – I tak do Obszaru Uzdrowiskowego dołączono gminę Pińczów, do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz dołączono gminę Dwikozy. Z kolei do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy dołączono gminy: Mirzec, Brody, Kunów, Suchedniów, Bałtów oraz Ćmielów – wylicza marszałek województwa.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia