Stawka za odbiór odpadów w gminie Bodzechów nie zmieni się

Opłata za odbiór odpadów w gminie Bodzechów najprawdopodobniej pozostanie na tym samym poziomie – zapowiada wójt Jerzy Murzyn. Przetarg nie został jeszcze zamknięty, ale wiadomo już że oferty spełniają wszystkie wymagania formalne.

– Na razie wszystko na to wskazuje, że podpiszemy umowę i cena przez najbliższe dwa lata nie będzie większa niż 11 złotych i ewentualnie jakiś drobny upust dla mieszkańców, którzy posiadają kompostowniki – mówi wójt Murzyn. Przypomnijmy, że otwarcie kopert miało się odbyć 9 października, ale w związku z dużym zainteresowaniem firm, urzędnicy przesunęli ten termin na połowę października. – Jest to przetarg unijny i tam jest dość długa czasowo procedura. Ogłoszenie i podpisanie umowy nastąpi w połowie listopada. Rywalizacja była bardzo zażarta pomiędzy, szczególnie, dwóch podmiotów gospodarczych. W związku z tym musieliśmy odpowiadać na szereg bardzo trudnych i zaawansowanych pytań – tłumaczy wójt Bodzechowa.

Zasady odbierania odpadów i ich segregacji nie ulegną zmianie. Zwiększy się tylko częstotliwość ich odbioru w miesiącach letnich. Odpady komunalne i bioodpady zabierane będą dwa razy w
miesiącu.

Przetarg dotyczy obsługi gminy przez dwa lata i zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.
Dotychczas w urzędzie gminy złożonych zostało około 11 tysięcy deklaracji na odbiór odpadów na niespełna 14 tysięcy zameldowanych mieszkańców. Około 80 procent z nich podało informację o posiadaniu kompostownika.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia