Zakończyła się modernizacja drogi powiatowej w Denkówku

Zakończyła się, kosztująca ponad 2 miliony złotych przebudowa drogi powiatowej w Denkówku. Jerzy Murzyn, wójt Bodzechowa na dzisiejszej konferencji prasowej podkreślił, że była to jedna z kluczowych inwestycji w gminie.

– Był to od lat poważny problem w związku z położeniem między innymi osiedla Denkówek. Spływ wody z Jędrzejowa był bardzo intensywny i po ulewnych opadach był problem z zalewaniem posesji – tłumaczył. W jej ramach wykonana została m.in. nowa nawierzchnia, chodniki, a także kanalizacja deszczowa.
Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 50 procent. Pozostałym wkładem własnym do inwestycji powiat ostrowiecki podzielił się z gminą Bodzechów, która dołożyła do tego zdania blisko 900 tysięcy.
Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki zwróciła uwagę, że gdyby nie dobra współpraca z gminami w sprawie podziału środków potrzebnych na wkład własny, to udałoby się zrobić być może tylko jedną drogę powiatową w tym roku, a nie kilka.
– Od samego początku postanowiliśmy na współpracę,
Wicestarosta Andrzej Jabłoński podkreślił, że w kolejnym naborze do programu Fundusz Dróg Samorządowych poziom dotacji ma być wyższy, co pozwoliłoby na realizację większej liczby inwestycji.
– Dofinansowanie ze strony rządowej ma wynosić 60%. Pozostałym wkładem własnym będziemy już w stanie dzielić się z gminami pół na pół i taką propozycję będziemy kierować do poszczególnych gmin powiatu. W samej gminie Bodzechów planujemy wykonać już kilka zadań – wyjaśnił.
Od dziś droga na Denkówek już bez utrudnień otwarta jest dla kierowców.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia