Plan zagospodarowania przestrzennego dla kilku miejscowości gminy Kunów na ukończeniu

źródło zdjęcia: LGD Krzemienny Krąg

Kunów intensywnie pracuje nad przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla siedmiu miejscowości. Pod koniec maja Rada Miejska w Kunowie przyjęła plan dla części sołectwa Kurzacze.


Teraz przygotowuje plany zagospodarowania dla sołectw Boksycka, Janik, Kunów, Miłkowska Karczma, Rudka i Wymysłów. Najszybciej mieszkańcy będą mogli zaopiniować projekt planu dla części Rudki, bo do 15 września. Później mieszkańcy Boksycki, bo tu plan zostanie wyłożony do publicznej oceny od 7 do 28 września. Po rozpatrzeniu wniesionych uwag rada miejska podejmie uchwałę o ostatecznym kształcie tych planów zagospodarowania.
Burmistrz Lech Łodej podkreśla, że następnie samorząd będzie chciał zatwierdzić plany dla Kunowa i Janika, teraz czekają na decyzje Ministerstwa Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów pod zabudowę.
– Kilka miesięcy zwykle trwa oczekiwanie na te decyzje. Później wyłożymy plan mieszkańcom, będą mogli składać do niego ewentualne uwagi i finalnie zostanie zatwierdzenie go przez radę gminy – tłumaczy.
Burmistrz Łodej podkreśla, że gdy plany wejdą w życie, mieszkańcy będą mogli łącznie na 150 hektarach w gminie rozpocząć różnego rodzaju inwestycje – od mieszkalnych po produkcyjne.
– Mieszkańcy, którzy chcą przekształcenia działek, będą budować mieszkania, garaże czy budynki gospodarcze. Natomiast w samym Kunowie, gdzie jest strefa przemysłowa będzie mogła powstać np. hala produkcyjna czy nowy parking przy przedsiębiorstwie – wymienia.
A jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców jest budowa sklepu wielkopowierzchniowego przy drodze krajowej nr 9. Burmistrz Łodej zaznacza, że są chętni inwestorzy do wybudowania takiego obiektu i niewykluczone, że inwestycja ruszy w przyszłym roku.
Do końca tego roku powinny zostać zatwierdzone plany zagospodarowania przestrzennego także dla części sołectwa Rudka, gdzie ma powstać farma fotowoltaiczna. Dla Wymysłowa trwają przygotowania do realizacji planu.
Podczas opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego okazało się, że w zasobach Starostwa Powiatowego w Ostrowcu brakuje odpowiednich map części Rudki i Miłkowskiej Karczmy. Burmistrz Kunowa mówi, że takie mapy trzeba przygotować, a ich koszt to około 200 tysięcy zł.
– Koszty powinno pokryć starostwo powiatowe, ale zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej się ono znajduje. A ponieważ zależy nam na szybkim opracowaniu planu rozważamy przekazanie tej kwoty ze środków własnych gminy – zapowiada.
Przypomnijmy, że Kunów od lat starał się o stworzenie planów zagospodarowania dla całej gminy. W 2016 roku zerwali kontrakt z firmą, która od 10 lat go przygotowywała i zatrudnili nowego wykonawcę.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia