Stypendia szkolne w gminie Bodzechów

Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2020/21 w placówkach na terenie gminy Bodzechów.

– Od 1 do 15 września można składać wnioski o stypendium socjalne. Wnioski będą do pobrania w Gminnym Centrum Oświaty, w Urzędzie Gminy Bodzechów oraz we wszystkich szkołach na terenie gminy – mówi Sylwia Masternak, kierownik Gminnego Centrum Oświaty w Bodzechowie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, a także gdy rodzina jest niepełna.

– By uzyskać wsparcie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 528 zł  netto. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wszystkich dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły mówiące o tym, że dziecko się uczy – tłumaczy Sylwia Masternak.

W ubiegłym roku uczniowie mogli liczyć na pomoc finansową w wysokości 175 złotych miesięcznie. W tym roku kwota wsparcia nie została jeszcze ustalona, ale powinna oscylować na podobnym poziomie. W roku minionym z pomocy skorzystało 60 uczniów.

/marsz/

.

Podziel się

Ważne wydarzenia