Po 10 miesiącach udało się rozstrzygnąć przetarg na budowę obwodnicy Ostrowca

Dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim na konferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury poinformował, że jutro nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą w sprawie wybudowania małej obwodnicy Ostrowca wzdłuż drogi krajowej nr 9. Przypomnijmy, że otwarcie ofert w przetargu nastąpiło ponad 10 miesięcy temu.


Na pytanie, dlaczego tak długo trwał ten proces, minister Adamczyk tłumaczył, że to normalne i procedury tyle mogą trwać.
– W każdej sytuacji staramy się, by przetarg rozstrzygnąć jak najszybciej, ale nie pochopnie, bo to są publicznie pieniądze, które muszą być dobrze i rozważnie wydane – tłumaczył.
Dopytywany, czy  nie uważa, że 10 miesięcy to bardzo długo nawet jak na skomplikowane procedury…
– Nie możemy pozbawić wykonawcy, oferenta możliwości złożenia zapytania, a jeżeli mówimy o setce czy czasem tysiącu zapytań, naturalnym jest, że ta procedura się wydłuża – wyjaśniał.
Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwierdził, że 'postępowanie przetargowe rządzi się swoimi prawami i przyznał, że brakowało pieniędzy na jego rozstrzygnięcie.
– Pierwszy przetarg się nie udał, bo kwoty zaproponowane przez oferentów znacznie przekraczały budżet, w przypadku drugiego również brakowało 5 milionów złotych do najtańszej oferty. Chcieliśmy też sprawdzić wykonawcę, który tę ofertę złożył. Z naszego punktu widzenia chodziło o jakość, a nie o tempo wyboru. Prawdą jest też, że trzeba było zadbać, aby brakujące pieniądze na realizację inwestycji się znalazły – mówił.
Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi jednojezdniowej o długości około 3 km. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa wiaduktu nad drogą powiatową, budowa dwóch mostów oraz ronda w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w istniejącą trasę.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia