O współpracy samorządów w 30-lecie ich powstania

Dzięki współpracy samorządów można zrobić więcej dla mieszkańców. W takim tonie utrzymana była konferencja prasowa starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak, prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego i wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, zorganizowana symbolicznie dokładnie 30 lat po pierwszych wolnych wyborach do rad gmin przy remontowanej wspólnymi siłami Alei Jana Pawła II.
Powiatowa droga jest modernizowana przy wkładzie finansowym samorządu gminnego. – Przy tej inwestycji jest bardzo duży udział miasta, które dołożyło ponad 400 tysięcy złotych i dzięki temu znacznie mniejszy jest udział powiatu – zaznaczała starosta Dębniak. –  Kondycja finansowa powiatu i problemy były na tyle duże, że nie stać było powiatu na wkład własny, a to reprezentacyjna ulica w Ostrowcu. Dziś możemy wspólnie, symbolicznie powiedzieć, że samorządy współpracując, są w stanie zrobić więcej – podkreślił prezydent Górczyński.
Przypomnijmy, że wartość zadania to 1 milion 130 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja państwa, a druga część wkład własny, do którego 424 tysiące dołożyło miasto.
Włodarze powiatu podkreślali, że kondycja finansowa samorządu wciąż jest trudna, a pogarsza ją jeszcze kryzys spowodowany epidemią oraz mniejszymi wspływami do budżetu z udziału w podatkach PIT i CIT, dlatego współdziałanie jest tak ważne. – Powiat ma ograniczoną ilość środków własnych, natomiast mamy też bogaty program inwestycji, ale jest to możliwe tylko dzięki współdziałaniu z miastem i włodarzami sąsiednich gmin. Ta współpraca przebiega bardzo dobrze – mówiła starosta Dębniak. Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego przypomniał, że powiat, właśnie przy współpracy z gminami, realizuje też 5 innych inwestycji drogowych. – Są to inwestycje realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w gminie Ćmielów, Waśniów, Kunów i Bodzechów. Ich łączna wartość to jest blisko 5 milionów złotych. Realizowane są tylko dzięki temu, że pomagają nam samorządy lokalne.
Starostowie dziękowali wójtom i burmistrzom. Prezydentowi symbolicznie sprezentowali książkę Benjamina R. Barbera 'Gdyby burmistrzowie rządzili światem’.

 

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia