430 tysięcy na dofinansowania kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy zapowiada ogłoszenie 1 czerwca naboru wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskał na ten cel blisko 430 tysięcy złotych.
Na wsparcie kształcenia ustawicznego mogą liczyć osoby po 45 roku życia, które na przykład wracają na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, albo są zagrożone utratą pracy, bo mają niewystarczające kompetencje. Po środki na szkolenia dla pracowników sięgnąć mogą także pracodawcy, gdy wdrażają nowe technologie i narzędzia pracy. Przewidziane jest także wspieranie szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracowników przedsiębiorstw społecznych, a także szkoleń w zawodach deficytowych i kluczowych dla rozwoju regionu. W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego za kluczową branżę uznana jest branża turystyczna.
Wnioski można składać tylko do 9 czerwca. Jeżeli nie zostanie wyczerpana cała pula 430 tysięcy, ogłaszane będą kolejne.

 

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia