Placówki oświatowe dla najmłodszych w Waśniowie nadal zamknięte

Publiczne żłobki i przedszkola mogą od dzisiaj prowadzić zajęcia z dziećmi. To teoria, praktyka wygląda trochę inaczej. Wiele samorządów potrzebuje więcej czasu na przygotowanie placówek, a część z nich zdecydowała o ich dalszym zamknięciu..Taka sytuacja jest m.in. w Waśniowie.

– Wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych oraz w porozumieniu z rodzicami zdecydowaliśmy o dalszym zamknięciu miejsc opieki nad dziećmi w całej gminie. Jesteśmy za tym by ponowne ich otwarcie nastąpiło wraz z  powrotem dzieci i nauczycieli do szkół – informuje Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa.

W gminie Waśniów jest pięć miejsc, które prowadzą zajęcia opiekuńcze dla dzieci. To placówki oświatowe w Boleszynie, Nowym Skoszynie, Waśniowie i Mominie oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny  „Wesoły Miś” w Nagorzycach prowadzony przez fundacje 'Chleb życia’.
Gmina Waśniów jest gminą rolniczą, wielopokoleniową tylko niektórzy mieszkańcy wykonują pracę zawodową niezwiązaną z rolnictwem, dlatego łatwiej jest zapewnić opiekę nad dziećmi. Mogą ją sprawować rodzice, dziadkowie czy choćby starsze rodzeństwo – podsumowuje wójt Gajewski.

/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia