Jest lista inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansowanie z FDS

Wojewoda świętokrzyski ogłosił wczoraj listy inwestycji drogowych, które w ramach tegorocznego naboru otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na terenie powiatu ostrowieckiego na liście podstawowej, czyli z gwarancją dofinansowania, znalazło się 11 inwestycji zgłoszonych przez ostrowieckie samorządy.

Gmina Ostrowiec, dzięki wsparciu w wysokości 70 proc. kosztów inwestycji będzie mogła wyremontować ulicę Wardyńskiego oraz Piwną za 2,5 miliona złotych. Rozbudowy, wraz z budową łącznika do ulicy Wysokiej doczeka się ulica Dunalka. Wartość tego zadania przekracza kwotę 1 miliona złotych. Wyremontowana za blisko pół miliona złotych zostanie także ulica Bolesława Prusa od ulicy Grabowieckiej.
Na siódmym miejscu listy rezerwowej znalazła się największa i wieloletnia inwestycja o wartości blisko 12 milionów złotych. Chodzi o budowę dróg w obrębie ulicy Samsonowicza na terenach inwestycyjnych wraz z remontem odnogi od ulicy Samsonowicza do 3 bramy huty. Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca uważa, że wciąż jest duża szansa na otrzymanie dofinansowania dla tej inwestycji w kwocie aż 8 milionów 300 tysięcy złotych. – W wyniku postępowań przetargowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i ewentualnych rezygnacji niektórych samorządów z zadań, jest duże prawdopodobieństwo, że również to zadanie wejdzie do realizacji o otrzyma dofinansowanie – mówi. Podkreśla, że to zadanie wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2021-2023, a także, że decyzje o uwolnieniu środków na realizację zdań na liście rezerwowej mogą zapaść latem. Jeżeli okaże się, że zadanie nie otrzyma dofinansowania teraz, to złożą kolejny wniosek w przyszłym naborze. Wtedy już z wydaną decyzją środowiskową dla inwestycji.

Dofinansowanie w ramach tegorocznego naboru otrzymały także gminy Bałtów, Waśniów i Bodzechów. W Bałtowie przebudowy może się doczekać droga na Pałac o długości 350 metrów. Samorząd otrzymał dotację w wysokości blisko 1 miliona 100 tysięcy złotych. Wartość całego zadania to 1 milion 800 tysięcy.

Gmina Waśniów, dzięki dofinansowaniu w kwocie 860 tysięcy będzie mogła wyremontować drogę w Mirogonowicach za 1 milion 400 tysięcy, drogę w miejscowości Sławęcice. Wartość tego zadania to 600 tysięcy złotych, a dofinansowania 365 tysięcy. A także drogę w miejscowości Nosów. Koszt tej inwestycji to nieco ponad 1 milion złotych, przy dofinansowaniu w kwocie 641 tysięcy.

Gmina Bodzechów otrzymała dofinansowanie na remonty trzech ulic. Na remont ulicy Greleckiej w Szewnie o wartości 313 tysięcy otrzymali 188 tysięcy. Na przebudowę drogi wewnętrznej w Starej Dębowej Woli o wartości 150 tysięcy złotych mają prawie 100 tysięcy. Remontu doczekać się może także ulica Marcinówka w Bodzechowie. Wartość tego zadania to 88 tysięcy, a dofinansowanie to 53 tysiące.

Wnioski o dofinansowanie złożył też samorząd powiatowy. Otrzymali dofinansowanie na kontynuację rozpoczętej już budowy kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni w Denkówku w gminie Bodzechów. Wartość całego zadania to ponad 4 miliony 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie łącznie sięga 2 milionów 61 tysięcy, przy czym wkład własny powiatu pokrywają po równo powiat i gmina Bodzechów.

Powiat ostrowiecki otrzymał także dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych na rozbudowę ulicy Siennieńskiej o długości 3 kilometrów od ulicy Orlej do Dębowej Woli. Wartość inwestycji, która zakłada także budowę chodników i ścieżki rowerowej to 3 miliony 460 tysięcy. Jak potwierdza wójt Bodzechowa Jerzy Murzyn, gmina dołoży 50 proc. do wkładu własnego powiatu, bo samorządu powiatowego na pokrycie całości wkładu własnego nie stać, a droga będzie służyć mieszkańcom jego gminy.

Trzy zadania, jakie zgłosił powiat ostrowiecki, trafiły na tak zwaną listę rezerwową. Chodzi o przebudowę 300 metrowego odcinka starodroża w Ostrowcu od skrzyżowania z ulicą Piaski w kierunku Boksycki (to zadanie dwuletnie i jego wartość to aż 6 milionów złotych), przebudowę półkilometrowego odcinka starodroża drogi 755 w Ćmielowie (wartość tej inwestycji to 3 miliony złotych) oraz przebudowę blisko kilumetrowego odcinka drogi w Zajączkowicach w gminie Waśniów o wartości 3 milionów 200 tysięcy.
Samorząd liczy, że inwestycje te otrzymają dofinansowanie po oszczędnościach w przetargach lub jeżeli ze swoich zadań wycofają się inne samorządy w województwie.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia