Radni z Ćmielowa jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2020 rok

źródło: cmielow.pl

Radni z Ćmielowa jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2020 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości 30 milionów 348 tysięcy złotych, zaś wydatki to 33 miliony 298 tysięcy złotych. Powstały deficyt, wynoszący niecałe 3 miliony złotych zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku bieżącym gminy i kredytów. – To nie będzie łatwy rok – mówi burmistrz Joanna Suska. Dlatego, że wygenerowane zostały minimalne wynagrodzenia, a to niesie ze sobą dodatkowe koszty. Do oświaty musieliśmy w tym roku dołożyć ponad 180 tysięcy w skali roku – dodaje.

Na oświatę gmina wyda 8 milionów złotych, co stanowi prawie 25 proc. całego budżetu. Na opiekę społeczną – niecałe 12 milionów złotych, zaś na inwestycje gmina przeznaczy kwotę ponad 4 milionów złotych.

W ramach tegorocznego budżetu gmina dofinansuje remont dwóch dróg powiatowych: w Piaskach Brzóstowskich oraz w Ćmielowie na kwotę ponad 251 tysięcy złotych, bo jak podkreśla burmistrz Suska, ważnym elementem świadczącym o rozwoju gminy jest infrastruktura drogowa. – W ramach usuwania klęsk żywiołowych zabezpieczono środki na wkład własny gminy na drogi, które ucierpiały na skutek ulewnych opadów. W styczniu złożyliśmy wnioski o dofinansowanie tych zadań do wysokości 80 % ich wartości. Co znacznie odciąży budżet gminy, która nie pozwolił by z własnych źródeł zrealizować tak istotnych zadań – mówi.

Priorytetem jest również przebudowa drogi gminnej Boria – Maksymilianów, ale na początek gmina trzeba uregulować kwestie prawne dotyczące tego odcinka i innych dróg na terenie gminy. – Musimy dokonać wykupów, wywłaszczeń albo procesu zasiedzenia, zanim będziemy mogli aplikować o zewnętrzne środki na ich remonty – wyjaśnia burmistrz Suska.

Wśród innych, ważnych inwestycji na ten rok w gminie Ćmielów znalazły się, m.in. wykonanie kanału odwadniającego na ulicy Zielonej w Ćmielowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej, m.in. w ulicach Asnyka i Konopnickiej w Ćmielowie oraz miejscowościach Piaski Brzóstowskie, Brzóstowa i Grójec. Zaplanowano także przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Buszkowicach oraz budowę placów zabaw i stref rekreacji. W projekcie budżetu znajdują się też środki w wysokości 300 tysięcy na fundusz sołecki, który w tym roku po raz pierwszy zacznie obowiązywać w gminie Ćmielów.

– Niektóre z tych zadań, te mniej strategiczne mogą być przesunięte na przyszły rok, jeśli otrzymamy pozytywną decyzję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej od stacji PKP do osiedla Wióry w Ćmielowie. Chcemy ją sfinansować z Funduszu Dróg Samorządowych, a wtedy po 10 proc. wkładu własnego wyłożyć musi gmina oraz starostwo powiatowe – zapowiada burmistrz Suska.

Burmistrz Suska pytana o to dlaczego gmina nie zaplanowała w tym roku żadnych zadań, które mogłyby być współfinansowane ze środków unijnych nie odpowiedziała. Stwierdziła, że 'czekają na kolejny program unijny’. Ten dotyczy dopiero lat 2021 – 2027.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia