Ostrowiec ma szansę pozyskać ponad 40 milionów złotych

10 milionów euro ma szansę pozyskać gmina Ostrowiec Świętokrzyski z programu 'Rozwój lokalny’, który finansowany jest ze środków funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarki i nie wymaga żadnego wkładu własnego samorządu.

Do konkursu stanęło 212 polskich miast. Przygotowany przez gminę szkic projektu pozwolił zakwalifikować się do drugiego etapu z liczbą punktów, dających nam 5te miejsce wśród 54ech wszystkich. Dotację, po ocenie już właściwego projektu przez niezależną komisję, otrzyma tylko 15ście miast, a same zadania mają być realizowane w latach 2021 – 2024.
– Projekt przygotowywany przez gminę Ostrowiec opiera się na 3ech filarach – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent miasta. – Konkurencyjna gospodarka i godna praca, wysoka jakość życia oraz zaangażowanie społeczeństwa – wylicza.
Wiceprezydent Smoliński nie chce zdradzać szczegółów, bo chodzi o ogromne pieniądze, a o sukcesie zdecydować może każdy punkt przy ocenie projektu. – Daje on szansę realizację przedsięwzięć ważnych dla rozwoju Ostrowca. Na pewno chcemy skupić na wypromowaniu miasta wśród inwestorów poprzez przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego, scalanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych, czy wspieraniu nowych biznesów – mówi.
Gmina zamierza wprowadzić także nowe, pilotażowe programy edukacyjne, rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także programy wspierania inwestora i nowych inwestycji. Do zwiększenia atrakcyjności miasta dla osób do 30stego roku życia i zahamowania ich odpływu do większych ośrodków przyczynić ma się podniesienie oferty kulturalnej oraz inwestycje w poprawę przestrzeni publicznej.
Ostateczny projekt każdy z samorządów walczących o fundusze musi przygotować i złożyć do 31 maja. W ich opracowaniu pomogą specjaliści Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast. Decyzja o wyborze 15stu zwycięzców zapadnie najwcześniej pod koniec 2020 roku.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia