PCPR wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Do 19 stycznia tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wstrzymało przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze. Modyfikacji podlegają również wnioski dotyczące turnusów rehabilitacyjnych.

– Zarząd PFRON-u w Warszawie chce udoskonalić formy i możliwości dla naszych interesantów składania wniosków i w tym roku uruchomiony zostanie system obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON. Dzięki niemu interesanci będą mogli złożyć wniosek w formie elektronicznej, jeśli posiadają profil zaufany za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl lub jeśli posiadają podpis elektroniczny – wyjaśnia Barbara Cudzik, dyrektor PCPR w Ostrowcu.
Osoby, które nie mają dostępu do internetu będą mogły również złożyć wniosek formie papierowej.
– Wiemy, że to jest bardzo skomplikowane, dlatego te wnioski ulegają zmianie. Chcemy, żeby były one bardzo dokładne, jak najbardziej czytelne. Ddlatego przyjmowanie wniosków rozpoczniemy od 20 stycznia, tak abyśmy byli w pełni przygotowani do przyjęcia wniosków w prawidłowej formie – mówi Barbara Cudzik.

Dodam, że z samych turnusów rehabilitacyjnych w ubiegłym roku skorzystało 366 osób, w tym 301 dorosłych i 65 dzieci z niepełnosprawnością. – Łącznie na ten cel ze środków PRFRON-u przekazaliśmy kwotę prawie 460ciu tysięcy złotych – podkreśla dyrektor Cudzik.

Przypomnijmy – nowe druki dostępne będą od 20 stycznia w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej urzędu.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia