Awantura na Walnym Zgromadzeniu Klubu Sportowego MKS „Świt” w Ćmielowie

Wczoraj w Domu Kultury w Ćmielowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu sportowego MKS 'Świt”. Jednym z punktów porządku obrad było podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży mienia MKS 'Świt” w Ćmielowie w celu – i tu cytat – …zaspokojenia roszczeń byłego trenera.
Jak się dowiedziało Radio Ostrowiec tym mieniem są drzewa rosnące na dwóch działkach należących do Świtu, które zarząd Klubu chce wyciąć i sprzedać, by uregulować zaległości finansowe wobec byłego trenera w kwocie nieco ponad 9 -ciu tysięcy złotych. Podczas zgromadzenia zarząd miał też zaproponować rozwiązanie, które pozwoli uniknąć takiego kroku. Zaproponowali członkom klubu, by do 15 października wpłacili na poczet zobowiązań po 100 złotych i z tak zgromadzonych środków uregulowali zobowiązania.
Decyzji zarządu nie popierają niektórzy członkowie Klubu. Uważają ją za skandaliczną. W rozmowie z radiem Ostrowiec podnoszą, że nie wszyscy otrzymali informację o Walnym Zgromadzeniu, które miało też przebiegać w burzliwej i pełnej agresji atmosferze.
O plany wycięcia drzew rosnących na działkach należących do klubu chcieliśmy zapytać prezes Świtu, Wiolettą Rogalą – Mazur, ale nie odbiera ona telefonu.
Przypomnijmy, że w gminie Ćmielów Regionalna Izba Obrachunkowa od 3 września prowadzi kontrolę, która sprawdzi wydatkowanie dotacji publicznych dla Klubu ’ Świt’ w Ćmielowie. Do sprawy będziemy wracać.

/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia