W niedzielę Walne Zgromadzenie Spółdzielni „Krzemionki”

20 stycznia, w najbliższą niedzielę w Osiedlowym Domu Społecznym 'Malwa’ odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni 'Krzemionki’, zwołane przez zarząd spółdzielni.

– Pełniący obowiązki prezesa, Mirosław Kaczmarczyk mówi, że jednym z punktów będzie zmiana regulaminu Rady Nadzorczej
– Teraz mamy zapis w regulaminie, że przynajmniej 6 członków musi uczestniczyć w obradach, a nam zostało 5, którzy aktywnie uczestniczą w posiedzeniach a reszta bojkotuje – tłumaczy prezes Kaczmarczyk.
Przypomnijmy, że z funkcji członka rady nadzorczej pod koniec ubiegłego roku zrezygnował Mateusz Gagat, dlatego rada obecnie składa się z 10 członków.
Ale w porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest także punkt mówiący i 'odwołaniu sześciu członków Rady Nadzorczej’. Roman Gatkowski, jeden z członków 'opozycyjnych’ wobec urzędującego prezesa twierdzi, że chodzi o odwołanie osób, które od dłuższego czasu kwestionują sposób prowadzenia przez niego Spółdzielni, a w czasie konkursu na stanowisko prezesa, w którym startował Kaczmarczyk dążyły do tego, by wybrać innego kandydata. Był nim Andrzej Chejzdral, który w styczniu został prezesem Spółdzielni 'Hutnik’.
– Jego osoba zagrodziła drogę Mirosławowi Kaczmarczykowi do pełnienia funkcji prezesa. Pan Kaczmarczyk na to stanowisko nie nadaje się, bo ma braki w wykształceniu i nie cieszy się odpowiednim prestiżem – podkreśla.
Jak dodaje Roman Gatkowski, na Walnym Zgromadzeniu powinna zostać poruszona kwestia wyboru prezesa.
Teraz Spółdzielnia musi przeprowadzić kolejny konkurs na stanowisko prezesa.
Walne Zgromadzenie w Malwie odbędzie się w dwóch turach. Pierwszą zaplanowano na godzinę 10:00 dla mieszkańców Stawek, druga rozpocznie się o 14:00 i w niej uczestniczyć będą mieszkańcy osiedla Rosochy.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia