Koncesja na alkohol z ograniczeniami

W Ostrowcu będzie trudniej o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Radni miejscy przyjęli dwie uchwały, dostosowujące lokalne prawo do ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która wchodzi w życie 9 września. Pierwsza uchwała dotyczy lokalizacji sklepów i lokali gastronomicznych, w których sprzedawany jest alkohol.
– Teraz odległość od punktu sprzedającego lub podającego alkohol musi wynosić co najmniej 30 metrów od placówek oświatowych, kościołów, cmentarzy czy dworców – mówi Małgorzata Kraus, przewodnicząca gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Tłumaczy, że dotychczas zezwolenia były wydawane bez względu na odległość sklepu lub lokalu od obiektów chronionych – o ile rozdzielała je przeszkoda – na przykład mur.
Teraz ta odległość nie może być mniejsza niż 30 metrów, a mierzyć ją będą urzędnicy.
– Powołujemy specjalne zespoły, zakupiliśmy już także potrzebny sprzęt – mówi przewodnicząca Kraus.
Druga uchwała przyjęta przez radnych dotyczy określenia liczby wydawanych zezwoleń.
Do tej pory liczba koncesji na sprzedaż piwa nie była ograniczana. Obecnie ma je 127 podmiotów, w tym 47 lokali gastronomicznych.
Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż i podawanie piwa będzie możliwe w maksymalnie 210 punktach – 150 sklepach i 60ciu lokalach.
Napoje o zawartości alkoholu powyżej 4,5 proc. za wyjątkiem piwa i poniżej 18 proc. będzie można sprzedawać w maksymalnie 180 miejscach – tj. w 140 sklepach i 20 lokalach. Teraz zezwolenia mają 122 sklepy i 25 lokali.
Alkohole mocne kupimy w Ostrowcu w maksymalnie 140 sklepach i 40 lokalach. Obecnie jest ich odpowiednio 124 i 31.
Obie uchwały zostały przegłosowane, ale pojawiły się też pytania. Dyskusji na temat zasadności wprowadzenia w Ostrowcu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu chce radny Marcin Marzec. – Warto o tym porozmawiać – wyjaśnia Radiu Ostrowiec, ale zaznacza też, że nie chodzi mu o ograniczanie przedsiębiorcom ich działalności. Dyskusja na ten temat ma być kontynuowana na najbliższym posiedzeniu gminnej komisji przeciwdziałania problemów alkoholowych. Będzie ono otwarte dla wszystkich radnych.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia