Stypendia od marszałka

Rusza Świętokrzyski Program Stypendialny na lata 2018/2019 dla uczniów znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej lub życiowej.

Urząd Marszałkowski przeznaczył na stypendia dla prawie 600set osób ponad 3 miliony złotych. Stypendia w wysokości 3800 zł otrzymać mogą uczniowie publicznych szkół zawodowych, klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie języków obcych, tele-informatycznych, a także matematyczno-przyrodniczych oraz przedmiotów zawodowych – w przypadku uczniów zawodówek.
Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
/bart/

Ważne wydarzenia