Wiemy jak poszła matura w ostrowieckich szkołach

Dziś maturzyści w całej Polsce odbierają świadectwa maturalne. Od północy mogli już sprawdzać wyniki napisanego przez siebie w maju egzaminu w internecie.

Dlatego uczennice Szkoły Mistrzostwa Sportowego mają za sobą nieprzespaną noc, jak Asia – Matura poszła mi dobrze, ale faktycznie do ostatniej minuty czekałyśmy na wyniki w napięciu z koleżanką – mówi.
Tak samo dobrze poszło Natalii, która podkreśla, że mimo wielu treningów siatkarskich w ciągu roku da się pogodzić naukę ze sportem – Najważniejsze to poukładać sobie odpowiednio plan dnia i racjonalnie rozłożyć naukę i treningu, tak by nie przeholować z jednym czy drugim i myślę że to właśnie klucz do sukcesu – podkreśla.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w tym roku osiągnęła dobre wyniki maturalne – mówi dyrektor Anna Trojanowska i dodaje, że na 79 uczniów, którzy zdawali w ich szkole maturę tylko 5 musi przystąpić do egzaminu poprawkowego. Podobnie jak w SMSie, w Staszicu poprawiać maturę musi 5 osób na 112stu zdających powiedział nam dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Kaszuba, ale dodał, że były też rozczarowania i część uczniów musi zmienić swoje plany co do wyboru uczelni.
Ci, którym nie poszło w pierwszym terminie – będą mogli pisać maturę poprawkową. Egzamin pisemny odbędzie się 21 sierpnia, zaś ustny w dniach 21-22 sierpnia.
Dodajmy, że w tym roku z egzaminem dojrzałości w ostrowieckich szkołach zmagało się 719 uczniów.
Bardzo dobrze maturę napisali uczniowie Broniewskiego, na 108 zdających tylko 2 osoby muszą pisać poprawkę, tak samo w Chreptowiczu na 106 uczniów tylko 1 musi poprawiać egzamin dojrzałości.
Jeśli chodzi o ostrowieckie technika, to w Centrum Kształcenia Ustawicznego, dawnej 'Samochodówce’ na 52 zdających 9 osób nie zdało egzaminu maturalnego, a 12 musi pisać poprawkę. W Zespole Szkół nr 3, czyli dawnym THMie zdawało 134 osoby, 1 nie zdała, a 4 przystąpią do poprawki, w Zespole Szkół nr 1 na 84 osoby nie zdało 7, a 14 będzie pisać poprawkę i w Zespole Szkół nr 2, czyli dawnej 'Budowlance’ na 74 osoby zdające, 23 osoby przystąpią do poprawki w sierpniu.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia