Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Przy 15 głosach za i 8 głosach przeciwnych zarząd powiatu ostrowieckiego otrzymał wczoraj absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

Opozycja krytykowała m.in. politykę zarządu dotyczącą szpitala. W szczególności rosnące zadłużenie lecznicy, które pod koniec ubiegłego roku wyniosło niemal 35 milionów złotych. Krytykowali także złą politykę kadrową w placówkach podległych powiatowi, zaniedbanie remontów dróg powiatowych, ale także brak woli współpracy w radzie powiatu. – Przy kształtowaniu budżetu nasze interpelacje często nie były brane pod uwagę – podkreśla Agnieszka Rogalińska z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego
Agnieszka Rogalińska dodała też, że starostwo nie dokłada pieniędzy na działalność sportową, która jest istotna dla promocji miasta.
Zdaniem starosty Zbigniewa Dudy, miniony rok był rokiem bardzo dobrym dla samorządu powiatowego i jednostek podległych. Powiat w minionym roku wygenerował 126 milionów złotych przychodów, a wydatkował 124 miliony 800 tysięcy złotych, co w konsekwencji dało niemal 2 miliony złotych nadwyżki finansowej.
Jak powiedział starosta Duda ubiegłoroczny budżet był budżetem zrównoważonym, pozwalającym na ratowanie kondycji finansowej powiatu, a głosy opozycji skomentował jako 'hucpa polityczna’, odżegnując się od odpowiedzialności za sytuację szpitala. – Radni chyba nie wiedzieli nad czym głosują, co roku poruszają kwestie finansowe szpitala, jednak budżet lecznicy nie jest wliczany do budżetu powiatu – dodaje starosta Duda.
– To zarząd powiatu jest organem założycielskim szpitala i to zarząd powiatu odpowiada za decyzje kadrowe, a w konsekwencji za to, jak prowadzony jest szpital – ripostuje radna Rogalińska.
Zdziwienie postawą opozycji wyraził także Marek Bilski, wiceprzewodniczący klubu PiS w powiecie, który uważa, że przedstawione przez opozycję argumenty nijak odnoszą się do głosowania nad absolutorium i podkreślił, że jego zdaniem działania na rzecz mieszkańców powiatu realizowane były bardzo dobrze.
To ostatnie głosowanie w tej kadencji nad absolutorium dla obecnego Zarządu Powiatu. Jesienią odbędą się wybory samorządowe i rozpocznie się kolejna kadencja samorządu.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia