Jeszcze w tym roku drogi w Krzeszowicach i Rudce Bałtowskiej doczekają się remontu

Prawie 3 miliony złotych – to kwota jaką przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji siedmiu świętokrzyskim samorządom na inwestycje związane z zabezpieczaniem wąwozów lessowych przed dalszą erozją.

Pieniądze pozwolą na wyremontowanie 6 kilometrów dróg. Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie znalazła się gmina Bałtów.
– Środki przeznaczymy na remont dwóch dróg gminnych – w Krzeszowicach oraz Rudce Bałtowskiej. Otrzymaliśmy na ten cel wynosi 347 tys złotych – mówi wójt Andrzej Jabłoński i dodaje, że remonty zostaną wykonane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Przypomnijmy, że drogi te uległy zniszczeniu w maju zeszłego roku na wskutek nawałnic.
Do MSWiA trafiło łącznie około 340 wniosków związanych z remontami lub budową dróg lokalnych. Oprócz gminy Bałtów dofinansowanie trafiło do gmin Lipnik, Opatowiec, Dwikozy, Koprzywnica i Zawichost oraz do powiatu opatowskiego.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia