Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie powalają. Sarnówek, niepubliczna szkoła katolicka i „Jedynka” poradziły sobie najlepiej

Fot. pixabay

Na średnim poziomie napisali ósmoklasiści z powiatu ostrowieckiego egzamin wieńczący ich naukę w szkole podstawowej.

W Ostrowcu najwyższy średni wynik zanotowała podstawówka w Katolickim Zespole Edukacyjnym. Zdawało tam 17 uczniów, a średni wynik z języka polskiego to 70 procent, z matematyki 51 procent, a języka angielskiego 73 procent.

– Mamy naprawdę świetne wyniki, cieszymy się z nich bardzo. Myślę, że sukces to składowa wielu czynników. Praca dzieci, nauczycieli, wsparcie rodziców – to wszystko jest ważne. Ważne jest też to, że odpowiednio zbudowaliśmy siatkę godzin. Od pierwszej klasy mamy o jedną godzinę więcej języka angielskiego, przez cały cykl nauki. W klasie ósmej są dodatkowe godziny języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. W maju mamy natomiast szybki kurs przygotowujący do egzaminu – komentuje wicedyrektorka KZE Ewelina Gierczak – Dziułka.

Wyniki wszystkich szkół publicznych podsumowała już gmina Ostrowiec.

– Najlepszy wynik osiągnęła Publiczna Szkoła Podstawowa numer 1, ma najlepszy wynik z języka polskiego i angielskiego – 62 i 70 procent. Z matematyki też bardzo wysoko, bo 54 procent – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik wydziału oświaty w urzędzie miasta.

W „jedynce” do egzaminu podeszło 41 uczniów. Ogólnie średni wynik ostrowieckich szkół publicznych z języka polskiego to 53,49 procent, z matematyki 42,31, a z języka angielskiego 62,84 procent. – Nie porównujemy rok do roku, ale zawsze odnosimy to do wyników powiatu, województwa i kraju. W powiecie mamy lepsze średnie wyniki w każdym przedmiocie, to nas cieszy. Gorsze wyniki niestety mamy w stosunku do województwa i kraju – mówi naczelnik.

Dodaje, że aby dać uczniom szansę na uzyskanie lepszych wyników, od klasy siódmej organizowana jest w tygodniu jedna dodatkowa godzina matematyki więcej, podobnie od klasy szóstej z języka angielskiego. – Funkcjonujemy w określonym środowisku i nasze wyniki są też odzwierciedleniem tego środowiska. Trzeba zwrócić uwagę na to, że generalnie w skali kraju te wyniki nie były zadowalające. W tym roku po raz ostatni wymagania były zawężone w stosunku do podstawy programowej, bo te dzieci uczyły się w czasie pandemii covid19 – mówi Jan Bernard Malinowski.

W skali całego powiatu ostrowieckiego, jednostkowo najlepszymi średnimi wynikami może pochwalić się szkoła podstawowa w Sarnówku w gminie Bodzechów, gdzie zdawało zaledwie 7 osób. Wynik z języka polskiego to 64 procent, matematyki 62 procent, a języka angielskiego 74 procent.

W kraju z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 61 procent, z matematyki – 52 procent, a z języka angielskiego 66 procent.

/sla/

Ważne wydarzenia