Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Ostrowieckiego. Będzie dyskusja o sytuacji powiatu w 2023 roku

W piątek, 21 czerwca Rada Powiatu Ostrowieckiego zbierze się na sesji absolutoryjnej.

Radni oceniać będą realizację budżetu w 2023 roku, a więc pracę zarządu powiatu poprzedniej kadencji. Zasiadali w nim obecni starosta i wicestarosta Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec oraz ich poprzednicy, a teraz radni Marzena Dębniak i Andrzej Jabłoński.

– To jedna z najważniejszych sesji w naszym kalendarzu. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania zarządowi, poprzedzi dyskusja o raporcie o stanie powiatu ostrowieckiego. Raport radni otrzymali do końca maja – mówi Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego.

W porządku obrad jest również zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu i projekt uchwały w sprawie zmian w składzie rady społecznej tej placówki. Radni otrzymają także informację o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu Polski Ład i Funduszu Pomocy za 2023 rok.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej starostwa powiatowego i rozpocznie o godzinie 12. Będzie transmitowane w internecie.

/sla/

Ważne wydarzenia