Kolejny program pomocowy dla osób o niskich dochodach realizuje Bank Żywości

Po jedenastu miesiącach przerwy Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu realizuje kolejny program pomocowy dla osób o niskich dochodach.

– Program jest duży bo zawiera 18 produktów – mówi prezes Maria Adamczyk. Potrzebujący będą mogli otrzymać m.in: mleko, ser, makaron, mąkę, cukier, kaszę, oleje czy dżemy.

Żywność o długim terminie przydatności do spożycia odbierają i przekazują potrzebującym stowarzyszenia z całego województwa.Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zakup żywności finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Przypomnę, że z usług Świętokrzyskiego Banku Żywności korzysta 28 tysięcy osób w całym województwie.

/marsz/

Ważne wydarzenia