Coraz większe zainteresowanie kartą EKUZ w naszym regionie

fot. pacjent.gov.pl

Coraz więcej mieszkańców województwa świętokrzyskiego wyrabia przed zagranicznym wyjazdem Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli popularną kartę EKUZ.

– Znacząco większe zainteresowanie wyrobieniem karty obserwujemy już od maja – mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka prasowa świętokrzyskiego oddziału NFZ w Kielcach.

– Jest to unijny dokument, który upoważnia nas do bezpłatnego leczenia w każdym innym państwie Unii Europejskiej lub EFTA, poza miejscem zamieszkania. I tu ważna informacja, EKUZ jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie, nie ma karty wspólnej dla całej rodziny.

Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć osobiście, pocztą, za pomocą aplikacji IKP bądź w punktach obsługi klienta. W Ostrowcu Świętokrzyskim taki punkt mieści się w budynku przychodni 'Rodzina’ na osiedlu Słonecznym 43. Wyrobienie karty jest bezpłatne.

Karta EKUZ dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUZ jest ważna do 18 urodzin.

Od 1 maja do 12 czerwca w naszym regionie zostało ich wydanych już niemal 8400.

/kawa/

 

Ważne wydarzenia