Kolejne dofinansowania z PFRON-u ułatwią życie niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu ostrowieckiego

Ponad pół miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafi w najbliższym czasie na konta beneficjentów z terenu powiatu ostrowieckiego. Dofinansowanie otrzyma między innymi Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej 'Szansa”.

– Wystąpiliśmy o wsparcie na zakup dwóch foteli masujących, bo mamy bardzo stare fotele i dwie stare maty masujące – mówi Remigiusz Woźniak, wiceprezes stowarzyszenia, do którego trafią 124 tysiące złotych. – Sprzęt rehabilitacyjny jest bardzo drogi, dlatego składamy wnioski o różne dofinansowania. Do kwoty, którą otrzymaliśmy, musimy dołożyć wkład własny. Całość będzie kosztowała około 155 tysięcy złotych – dodaje Remigiusz Woźniak.

Ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego w 'Szansie’ na co dzień korzysta 85 osób.

Oprócz 'Szansy’ środki w wysokości ponad 51 tysięcy złotych otrzyma Liceum Ogólnokształcące numer II im. Joachima Chreptowicza i przeznaczy je na wymianę posadzki na antypoślizgową. Środki PFRON-u pozwolą również wyremontować łazienki w siedzibie gminy Waśniów – na ten cel z funduszu trafi 176 tysięcy złotych. Taka sama kwota zostanie przeznaczona na montaż windy zewnętrznej w ostrowieckim ZDZ-cie.

/mor/

Ważne wydarzenia