Planszówka sprzed ponad pół tysiąca lat odkryta w ruinach zamku w Ćmielowie

Na tak zwanej wyspie zamkowej w Ćmielowie archeolodzy odkryli planszę do gry w młynek z XVI wieku. Badania ruin zamku prowadzi archeolog, Tomasz Olszacki.

– Jest to płyta z piaskowca o wymiarach 32 cm na 32 cm i najprawdopodobniej jest to element posadzki z wnętrza zamkowego lub kawałek stopnia ze schodów. W narożniku tej płyty wyryty został ryt, mający około 13,5 na 13,5 centymetra czyli niewielki i wykonany dość niestarannie. Ryt przedstawia grę w młynek – mówi Tomasz Olszacki z pracowni archeologicznej Trecento z Pągowa. Sugeruje, że planszówka sprzed pół tysiąca lat może być wytworem budowniczych warowni. Gra w młynek jest dwuosobowa, a zadaniem graczy jest ustawienie trzech pionków w jednej linii.

Wraz z najnowszym odkryciem i prowadzonymi na wyspie badaniami archeologicznymi, planowana jest dalsza renowacja zabytku w ścisłej współpracy z właścicielami ruin.

– W świetle tych badań będzie prowadzona także rewitalizacja murów z częściowym ich podniesieniem, co nada obiektowi formę utrwalonej ruiny – mówi archeolog.

Odkąd rok temu zamek przejęło małżeństwo spod Gdańska – Anna i Tadeusz Zarębscy, na wyspie prowadzone są prace wykopaliskowe i konserwatorskie, bo jak zapowiadali nowi właściciele ruin – chcieliby tam kiedyś zamieszkać.

/mor/

Podziel się

Ważne wydarzenia