Urząd pracy ma pieniądze na założenie własnej firmy i wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych

Od 15 maja można już wnioskować o dotacje na założenie własnej firmy, a od 17 maja Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczyna przyjmowanie wniosków o refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Oba nabory będą prowadzone do wyczerpania środków. Cieszą się zwykle największym zainteresowaniem spośród wszystkich form aktywizacji zawodowej, także dlatego, że pozyskać można znaczące środki finansowe. W przypadku dotacji na uruchomienie własnej działalności to około 25 tysięcy złotych.

– Do projektu związanego z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej możemy skierować 56 osób, z czego 52 osoby w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego i 4 osoby bezrobotne w ramach środków z rezerwy. Priorytet to osoby długotrwale bezrobotne, czyli takie, które pozostają w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu – wyjaśnia Małgorzata Stafijowska, dyrektorka urzędu pracy.

Duże wsparcie, bo powyżej 25 tysięcy złotych, mogą otrzymać także pracodawcy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. – Refundacja kosztów utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego zapewni możliwość skierowania 80 osób bezrobotnych. 28 stanowisk pracy ma być przeznaczonych dla osób długotrwale bezrobotnych, a pozostałe dla osób poniżej 30 roku życia, po 55 roku życia, jak również dla osób niepełnosprawnych – mówi dyrektor Stafijowska.

Szczegóły dotyczące obu form wsparcia i zasad naborów znajdziecie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. projekty są realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia