Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu organizuje dzień otwarty

Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców na dzień otwarty, który odbędzie się w najbliższą sobotę – 13 maja.

-Zaprezentujemy uczniom naszą ofertę edukacyjną. Jako szkoła jesteśmy otwarci na potrzeby ucznia, dysponujemy potencjałem w postaci dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej i odpowiednio wyposażonych pracowni. Od 13 lat wprowadzamy innowacje mundurowe i kształcenie mundurowe co przełożyło się na duże zainteresowanie naszą szkołą – mówi dyrektor Izabela Pustuła.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i partnerami z krajów Unii Europejskiej. – Staramy się wciąż rozszerzać swoją ofertę edukacyjną. W tym roku uruchamiamy kształcenie w nowym zawodzie – technik stylista – dodaje szefowa ZDZ.

Dzień otwarty odbędzie się w siedzibie szkoły przy ul. Kilińskiego 49. Początek o godzinie 10.

/marsz/

Ważne wydarzenia