W urzędzie pracy można już składać wnioski o staże i bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął przyjmowanie wniosków o staże w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Wnioski o dofinansowanie stażu można składać od 8 maja do 12 maja. – Wsparciem będziemy mogli objąć około 200 osób – cieszy się Małgorzata Stafijowska, dyrektorka urzędu. – W pierwszej kolejności na staże będziemy kierowali przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, dlatego, że Europejski Fundusz Społeczny Plus wymaga od nas nie tylko wysokiej efektywności zatrudnieniowej, powyżej 61 procent, ale także też wysokiej efektywności kierowanych osób długotrwale bezrobotnych. Oczywiście na staże mogą być kierowane osoby młode, do 30 roku życia, ale też osoby starsze – wyjaśnia.

Osoby długotrwale bezrobotne, jak mówi dyrektor Stafijowska, to osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat figurowały w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy.

Od 8 maja urząd przyjmuje też wnioski o bony na zasiedlenie dla osób, które rozpoczęły pracę zarobkową poza miejscem zamieszkania. – Takim wsparciem możemy objąć 25 osób. Kierujemy je zwłaszcza do osób młodych, do 30 roku życia. Także w tym przypadku priorytetem jest wsparcie osób  długotrwale bezrobotnych -wyjaśnia dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu.

W połowie maja urząd rozpocznie przyjmowanie wniosków o doposażenie stanowisk pracy i rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia