Na sesji nadzwyczajnej spotkają się radni miejscy

fot. archiwalna www.um.ostrowiec.pl

W środę, 26 kwietnia o 14.30 na sesji spotkają się radni miejscy. W porządku obrad jest 9 projektów uchwał.

Dwa pierwsze dotyczą programu rewitalizacji miasta. Pierwszy zakłada uchylenie starego programu na lata 2016-2023, drugi wyznacza obszar zdegradowanego i nowy obszar rewitalizacji.
Obszary, które będą w rewitalizowane w najbliższej przyszłości – czyli mają być ożywiane dzięki realizacji projektów inwestycyjnych i społecznych – samorząd wyznaczał podczas konsultacji z mieszkańcami. Wskazane zostały: osiedle Pułanki, osiedla Kuźnia-Spółdzielców-Trójkąt-Śródmieście-Kamienna – jako drugi obszar, trzeci tworzą osiedla Częstocice, Hutnicze i Ludwików, a czwarty Denków.

W porządku obrad krótkiej, bo nadzwyczajnej sesji są także wnioski mieszkańców o przedłużenie wynajęcia części działek oraz nabycie przez gminę dużej nieruchomości – a chodzi o ulicę Aleja 25-lecia Wolności. – Prywatny właściciel chce zbyć na rzecz gminy swoją część, a ma 1/54 części w prawie własności nieruchomości przy tej drodze – wyjaśnia Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Radni na sesji zajmą się też projektem uchwały dotyczącej nowego budżetu obywatelskiego , a konkretnie określeniem zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych tego budżetu z mieszkańcami. – Ten regulamin jest kilkunastostronicowy. Zmian w porównaniu do poprzedniej formy budżetu obywatelskiego jest dużo. Głosować na przykład będzie można przez internet, a dotąd należało się udać do punktu konsultacyjnego i złożyć swój podpis. Teraz także nawet dzieci będą mogły uczestniczyć w budżecie, ale za zgodą opiekuna prawnego – opowiada przewodnicząca Renduda-Dudek. Przypomnę, że budżet obywatelski wróci już w tym roku. Jesienią poznamy wybrane zadania, które zgłoszą wcześniej mieszkańcy, a realizowane będą  w kolejnym roku.

– Kolejnym projektem uchwały jest udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowieckiego z przeznaczeniem dla szpitala. Chodzi o 191 tysięcy złotych, a środki na dosprzętowienie szpitala przekażą wszystkie gminy powiatu – zapowiada Irena Renduda-Dudek.

W porządku obrad dzisiejszej sesji także zmiany w budżecie. A przebieg sesji – jak zwykle – będzie można śledzić w internecie.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia