Po niepokojącym raporcie radni ocenią pracę Jerzego Wrony, dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg

Fot. archiwum

W poniedziałek, 24 kwietnia radni sejmiku oceniać będą pracę Jerzego Wrony, dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg, równocześnie ostrowieckiego radnego miejskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Jak informowaliśmy, kontrola komisji rewizyjnej, której przewodniczącym jest radny Paweł Krakowiak z PiS-u, a jej członkiem ostrowiecka radna PiS-u Magdalena Zieleń, wykazała szereg nieprawidłowości. Przede wszystkim niewłaściwy i niewystarczający nadzór nad realizacją wielomilionowych inwestycji drogowych.

– To raport z takiej samooceny rządzących no i jest on całkowicie negatywny, aż budzi zdumienie. Ze skontrolowanych czterech dużych inwestycji i pięciu dodatkowych wskazanych do kontroli, w zasadzie w każdej są poważne problemy, Tam gdzie termin jest dotrzymany i inwestycja jest wykonywana jakość wykonania tej drogi, i to sam dyrektor Wrona podkreśla, jest tak niska, że w zasadzie całość nadaje się do usterkowania – mówi Arkadiusz Bąk, radny wojewódzki z Ostrowca Świętokrzyskiego.

I dodaje, że wiele pytań budzi niefrasobliwe podejście do wydawania publicznych pieniędzy.

– Są przeciągane terminy, po czym w jednym przypadku jest dokonywana waloryzacja wartości umowy na ponad 400 tysięcy złotych. W tym samym czasie Zarząd nalicza karę temu samemu wykonawcy na kwotę lekko wyższą za przekroczenie terminu. Następuje więc zniesienie tej kary.

Arkadiusz Bąk dodaje, że dyrektor Wrona w swoim ustosunkowaniu się do raportu obiecuje, że będzie zwiększony nad inwestycjami, które sam nadzoruje.

– Będziemy na sesji pytać co się dzieje. Tym bardziej, że na nieprawidłowości w tej instytucji zwracaliśmy uwagę już w 2021 roku – mówi radny Bąk. Jako przykład – budzący szereg wątpliwości, co do gospodarności – wskazuje przetarg na przebudowę drogi 754 w Ostrowcu.

– Ogłoszenie tego przetargu w marcu, potem powtórzenie go w czerwcu, podpisanie umowy dopiero we wrześniu 2022 roku, spowodowało że mamy 50 milionów złotych więcej niż planowaliśmy. I teraz jak się ogląda cały ten raport to jest pytanie, czy czasem spowolnienie wszelkich działań nadzorczych nie spowodowało, że przepłacamy za tę drogę – mówi radny.

Tak jak w każdej sprawie, dotyczącej zakresu działalności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich próbowaliśmy poprosić dyrektora Jerzego Wronę o odniesie się do zarzutów.

– To jeszcze nie jest zakończone, jeszcze za wcześnie by o tym mówić – usłyszeliśmy.

Dopytywany stwierdził, że – tu cytat: 'właśnie dlatego nie jest zakończona, bo będzie dyskutowana’. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy zatem po sesji w poniedziałek odniesie się do wyników kontroli i sporządzonych w raporcie wniosków.

– Będzie taki moment – stwierdził.

Jaki to moment? Nie wiadomo.

Jerzego Wronę na dyrektora ŚZDW powołał marszałek Andrzej Bętkowski. Raport z kontroli komisji rewizyjnej został mu przedstawiony.

/sla, mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia