Zawieszenie w obowiązkach, poręczenie majątkowe, dozór policji wobec prezydenta Ostrowca

Prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński został dziś zawieszony w pełnieniu obowiązków przez Prokuraturę Krajową.

– Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach z uwagi na bezpośredni związek zarzutów korupcyjnych z pełnioną przez podejrzanego funkcją Prezydenta Miasta, zastosował wobec Jarosława G. środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ponadto prokurator zastosował wobec Jarosława G. poręczanie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz dozór policji – informuje prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Przypomnijmy, że 14 marca CBA zatrzymało prezydenta Ostrowca. Po przesłuchaniu w prokuraturze w Katowicach usłyszał 5 zarzutów korupcyjnych, dotyczących przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 40 tys. zł.

Mimo wniosku prokuratury sąd dwukrotnie odmówił zastosowania wobec Jarosława Górczyńskiego aresztu tymczasowego.
Po dzisiejszej decyzji prokuratury oświadczenie wydała mecenas Beata Woch, adwokat prezydenta Ostrowca. Czytamy w nim:
'Doręczone w dniu 28 marca postanowienie w zakresie stosowania środków zapobiegawczych w tym w szczególności zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zostanie zaskarżone w trybie procesowym i poddane weryfikacji niezawisłego sądu podobnie jak miało to miejsce w przypadku bezzasadnego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, którego tenże sąd nie uwzględnił.’

Obecnie obowiązki prezydenta przejął jego pierwszy zastępca Artur Łakomiec.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia