Dziś obradować będą radni miejscy. W porządku sesji ważne projekty uchwał

O 14.00 w sali konferencyjnej MOSIR rozpocznie się sesja Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Sesję rozpocznie złożenie ślubowania przez nową radną Krystynę Dziewięcką, która zastąpi zmarłą w lutym Bożennę Morycińską. W konsekwencji na sesji uzupełnione też zostaną składy osobowe komisji. Krystyna Dziewięcka zdecydowała, że będzie pracowała w tych samych komisjach, w których pracowała zmarła radna, czyli w komisji rodziny, budżetu i rewizyjnej.

W porządku obrad jest także przyjęcie „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2026”, bo ważność dotychczasowego dokumentu wygasła oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” na ten rok. – Ten program jest podobny do ubiegłorocznego, nawet środki są bardzo zbliżone – mówi Irena Renduda-Dudek, przewodnicząca rady miasta, wymieniając jeszcze program dotowany przez państwo 'Korpus Wsparcia Seniorów”, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Seniorzy z miasta także w tym roku otrzymają pomoc wolontariuszy w załatwianiu codziennych spraw. Zadanie obejmuje także wyposażenie potrzebujących seniorów w tzw. opaski bezpieczeństwa.

Radni będą też pochylą się nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w zakresie utrzymania porządku i zieleni wzdłuż ulic wojewódzkich w mieście. – Głównie chodzi tu o ulice Traugutta, Ronda Solidarności, Zygmuntówka, ulicę Bałtowską wraz z rondem. Środki w wysokości 40 tysięcy złotych są przeznaczone na dodatkowe koszenie zieleni, utrzymanie tych ciągów – wyjaśnia przewodnicząca.

W porządku obrad także zmiany w budżecie – w większości porządkowe. Po decyzji Kolegium Izby Obrachunkowej wyłączamy z planów dochodów i wydatków 2 miliony 350 tysięcy złotych. Są to środki z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z decyzją kolegium mamy je traktować jako środki pozabudżetowe – mówi przewodnicząca Renduda-Dudek.

Obrady – jak zawsze – można śledzić w internecie. Początek – przypomnę – o 14.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia