Zabytkowy kościół i ruiny zamku. Gmina Ćmielów sięga po środki na remonty tych obiektów

Po raz kolejny rząd wydłużył możliwość składania wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa renowacji, remontu, czy zabezpieczenia obiektów zabytkowych, w tym sakralnych na terenach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Można je składać do końca marca.
Wnioskodawcami mogą być samorządy różnego szczebla, które muszą pokryć 2 procent wkładu własnego.
Gmina Ćmielów zamierza złożyć dwa wnioski. Pierwszy dotyczy zabytkowego kościoła w Rudzie Kościelnej. Z prośbą o zgłoszenie świątyni do programu wystąpił proboszcz Grzegorz Bogusz. – Piękny obiekt sakralny, który niszczeje, który od wielu lat nie był gruntownie remontowany. Dodatkowo nie można tam było wykonać doświetlenia, bo kościół upodobał sobie na siedlisko chroniony gatunek nietoperzy. Przedmiotem tej inwestycji będzie renowacja kościoła wewnątrz, a przede wszystkim zahamowanie degradacji drewnianych elementów konstrukcji – mówi burmistrz Joanna Suska. Samorząd ubiega się tu o dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł.
Kościół w Rudzie Kościelnej został wzniesiony w latach 1769 – 1776 przez Franciszka Ksawerego Korwin Kochanowskiego za zgodą dziedzica wsi Jacka Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Wybudowano go z ciosanych belek sosnowych. Niektóre elementy wyposażenia kościoła – obrazy, chrzcielnica, dzwony pochodzą z XVII, XVIII i XIX wieku.
Drugi wniosek przygotowany przez gminę dotyczy budowy tarasu widokowego na ruinach zamku w Podgrodziu. Jak podkreśla burmistrz Suska, wstępnie planowano wykonać go w ramach własnego budżetu, ale koszty okazały się zbyt duże. – Ten taras będzie wykorzystywany do celów turystycznych dla przyjeżdżających z zewnątrz gości, ale także dla mieszkańców. Budowa umożliwi podziwianie tych pięknych ziem ćmielowskich. Bedzie zaplanowane wygodne dojście do zamku i schody prowadzące na taras. Oprócz tego infrastruktura towarzysząca, m.in. oświetlenie także ruin i skał, bo cały obiekt jest w bardzo malowniczym terenie – podkreśla burmistrz Suska. To zadanie kosztować ma 380 tys. zł.
Samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków do programu ochrony zabytków. Ubiegać się można o dofinansowanie na trzech poziomach: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł, i do 3,5 mln zł.
Przypomnijmy, że rząd przeznaczył na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w całym kraju 3 miliardy zł.
/joge/

Ważne wydarzenia